Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for Eylül 2010

Bir araştırma yaparken ilginç bir döküman buldum. Bu döküman Zeolite şeklinde adlandırılan bir maden hakkında.  Lütfen sonuna kadar okuyun..

ZEOLİTE

Dünya gerçeğinde ise hiçbir ülke ve bilim araştırma merkezi tam anlamı ile bu madenin ne olduğunu bilmemektedir. Bu maden dünyanın kurtuluşunu sağlayacak uzay çağının temel taşı
olacak bir madendir. Dünya henüz sentetik zeolitlerle uğraşırken tabi zeolitleri hiçbir zaman görmemiştir.

Bu maden 34 milyon sektörde kullanılacak bir madendir. Bu maden, dünyanın su ve tarım temizliğini sağlayacak tek madendir. Küresel ısınmayı engelleyecek, dünya havasını temizleyecek, insanların ve canlıların sağlıklı gıda kullanımını sağlayacak, insanları kanser hastalıklarından kurtaracak, en önemlisi CO2 salınımını önleyecek, oksijen üretimini hızlandıracak, dünya canlılarının kurtuluşunu sağlayacak eko sistemin oluşturduğu ve Tanrının canlıları kurtarmak için insanlığa sunduğu en büyük hediyesidir.

Zeolite, maden olarak bir değer olduğu kadar NANO teknoloji ile işlendiği taktirde işlenen ürün milyonlarca üretimde kullanılacak bir yapıdadır.

Dünyada AVEDAS teknolojisi ile işlenerek çelik spiral seramik boru imalatında kullanılması ile binlerce yıl borunun yer altında kalma ömürlü, radyo aktive geçirmezlik ve bakteri ve kimyasal korozyonlara karşı dayanıklı boru üretimi ile dünyadaki tüm su boruları bu teknolojiye dönmek zorundadır.

Ayrıca bu boru sistemi ile elektrik nakil hatları yerine boru içinde bulunan tuzlu iyonlu su ile elektrik ve iletişim hatlarının geçmesi ile oluşturulacak iletim sistemi ile dünya % 20 elektrik tasarrufu sağlamış olacaktır.

Zeolite, işlendiği zaman insanların aklının hayalinin almadığı alanlarda kullanılacak bir yapıdadır. Radyoaktive ile CO2 gaz absorbe ve ayrıca su tutucu ve hafif olma özelliğinden dolayı yüz yılımızda tüm bina yapımları bu madenden olacaktır. Zeolit’in AVEDAS teknolojisi ile işlenmesi ile dünyada inşaat sektörü tamamı ile değişime uğrayacaktır. Zeolit filtre atıkları ve diğer endüstriyel geri dönüşümlerden oluşacak ham maddelerle yapılacak beton agreası ve seramikler ile inşaat sektöründe bir devrim yaşanacaktır.

Romalılar ve Bizans, su kanalları ve saray yapımlarında kullanarak o tarihlerde zeolitlerin önemini bilmişlerdir. AVEDAS; 5000 yıllık dünya tarihinde zeolit kullanımlarını inceleyerek inşaat sektöründe hidrolik çimento üretimi ile baraj su kanalları ve bina temellerinde çimento katkı maddesi olarak kullanılacak bir bileşim hazırlamıştır.

AVEDAS’ın, zeolit filtre atıkları ve endüstriyel dönüşüm çöp ve sanayi maden atıkları ile ürettiği  beton agregasının 1 m3’ünün 180-220 kğ. gelmesi ile binaların ve yapıların hafif ve güçlü olması sağlanacak ve nem ısı, ses yalıtımlı malzemenin radyo aktive absorbe özelliği olmasından dolayı  üretilecek zeolit içerikli hidrolik çimento ve beton agreası ile yapılan ürünler tüm dünyadaki bina yapımlarında deprem risklerini azaltacağıı ve insanların sağlıklı binalarda yaşamalarını sağlayacağı için bu ürünleri kullanmak zorunda kalacaklardır.

AVEDAS, çimento ve beton üzerinde yaptığı arge çalışmaları sonucunda hidrolik çimento üretiminde % 25-40 katkı yapılarak üretilecek çimentolar ile dünya çimento sektörlerini  değiştirecek bir yapı içine girecektir. Dünyadaki çimentoların radyo aktive içerikli oluşu, yakıtların direk olarak çimento klinkeri ile temas etmesinden dolayı tüm dünyadaki beton binalar radyo aktive içerikli olup kanserojen etkisine sahiptir. Ayrıca çimentoların 150 yıllık bir tarihi olup dayanma gücünün olmadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. AVEDAS; Bizans, Roma ve dünya inşaat ve Avrupa kiliselerinde ve tarihi yapılarda zeolit (yeşil zeolitler) kullanıldığı gerçeğini inceleyerek zeolitin işlenerek inşaat sektöründe milyonlarca kullanım alanları oluşturacağını tespit etmiştir. Zeolitlerin hafif seramik üretimi ve beton agregası üretimleri ile dünya inşaatları ve birçok sektör zeolit katkılı ürünleri kullanmak zorunda kalacaktır.
Hafif olmasından ve statik olarak genleşme yapısı ile dünyadaki tüneller, viyadük, gökdelen, yol parkeleri, gözle görülecek tüm beton yapı elemanları, deprem, sel gibi doğal felaketlere karşı
koruma yapıları Zeolite madeni ile yapılacaktır.

(daha&helliip;)

Reklamlar

Read Full Post »

REFERANDUM Sonuçlarının Derin Analizi;


Referandum sonuçları birkaç açıdan gerçekçi olarak değerlendirilmeli. İktidar başarılı olmuştur, bu nedenle iktidar açısından sonuçları değerlendirmenin lüzumu yok, kuşkusuz AKP bunu yapacaktır. Biz Muhalefet cephesinden bakalım:

1.DP: Demokrat Parti siyasi ömrünü ve misyonunu geri döndürülemez şekilde tamamlamış, tamamına yakın büyük çoğunluğu AKP’liye dönüşmüştür. Zaten fazla bir şey beklemek abesle iştigaldi.

2.BBP: BBP milliyetçi değerleri biraz daha muhafazakârlaştırarak MHP’nin de büyüyemeyen yapısını göz önüne alarak, bundan sonra küçük bir küskün Türk –İslamcı grubun marjinal partisi olmayla yetinmek zorundadır.

3.SP: Saadet Partisi referandumda aldığı EVET’çi tavrı ile misyonunu ve kaderini AKP’ye iyice bağlamıştır, hocanın son operasyonlarının ve okyanus ötesinin de etkisi ile kaçınılmaz olarak AKP içerisinde eriyip kaybolmaya doğru hızla ilerlemektedir.

4.BDP: BDP Güneydoğu ve Doğunun AKP ile beraber etkin gücüdür anacak, PKK’ nın vesayeti altındadır, asla bir kitle partisi olamayacaktır. Coğrafya, etnik ve ekonomik nedenlerle varlığını devam ettiren feodal Kürt yapısı gibi bölgeden beslenerek varlığını sürdürecek, ancak büyümeyi ve kitle partisi olmayı bırak, bölge dışında yaşayan Kürtleri bile kucaklayamayacaktır.

(daha&helliip;)

Read Full Post »

Sayıın KILIÇTAROĞLU’nun ve CHP Dokunulmazlıkların Kaldırılması Argümanı Acaba doğru mu?

Dokunulmazlık bizim gibi demokrasisi yeterince gelişememiş ülkelerde demokratik muhalefetin varlığını koruyabilmek için hayati öneme sahiptir. Bir Başsavcının, üst kurul ve yapıların itirazına rağmen, yetki aşımı ve gaspı pahasına makamında tutuklanması ve sonraki süreçte yaşananlar, bir savcının, Sayın Baykal’la ilgi yetkisizliğine rağmen soruşturma açma çabası ve yargıda yerleşmiş herkesçe malum yapının varlığı da göz önüne alındığında; özellikle baskıcı çoğunluk tahakkümünde muhalefetin tek güvencesinin mevcut dokunulmazlık zırhı olduğunu tartışmasız ortaya koymaktadır.

Bedri AĞAÇ

Kaynak: http://www.bedriagac.org

Read Full Post »

CHP’nin referandumda HAYIR Tercihi acaba doğru mu?


CHP’nin referandumda Hayır kararını şu nedenle tekrar bir değerlendirmek istiyorum.
1. Yargıda özellikle bu hükümet döneminde yoğunlaşan bir grubun kadrolaşma çaba ve çalışması yıllardır sürmektedir. Bunun sonucu; özellikle ünvansız veya genç kuşak yargı mensuplarının arasında bu kadrolaşma çok ciddi boyuttadır. Somut örneğini bu dönemde net olarak gördük. Üst mahkemenin kararı ve yetkisine rağmen, anayasa ve hukuk ilkelerini yoksayacak tarzda direnen yerel yargı görüntüsü hafızalarımızda nettir. Nitekim yetkisi alınanların yerine yeni görevlendirilenler de aynı tavır ve tutumu sürdürmektedir. Mantık basittir, Hasan Sabbah’ın Haşhaşinleri gibi mensup olunan grubun refleksi ve yönlendirmesi ile, sonucunu düşünüp değerlendirmeden verilen vazifeyi yerine getirme kararlılığı açıkça görülmektedir.
2. İktidar anayasa değişiklikleri ile yargının üzerinde yürütme olarak siyasi etkisini artırmak istiyor ve önümüzdeki referandumda iktidarın asıl niyet ve maksadı budur.
3. Yargının alt kadroları ve genç kuşağında kadrolaşmanın sonucu zaten uzun dönemde doğal olarak üst yargı yapısında da arzu edilen yapıyı sağlayacaktır. Sorun bu ekibin beklemeye tahammülleri yok. O “mutlu sonu” sağlıklarında görmek istiyorlar.
4. Doğal seleksiyona müdahale anlamındaki bu yapının ileride bir iktidar değişikliğinde tasfiye edilebilmesine mevcut anayasa hükümleri  yetersiz kalacağından, AKP’nin değişiklik önergesinin aslında kabul edilerek, yani evet denilerek, demokrat aydın bir yönetimin yargıyı tekrar dizayn yetkisini elde bulundurmasının mutlak gereklilik olduğunu düşünüyorum.

Bedri AĞAÇ

Kaynak: http://www.bedriagac.org

Read Full Post »

%d blogcu bunu beğendi: