Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Posts Tagged ‘Türk Telekom Soygunu’

Üniversite öğrencileri için internet’e bağlı olmak şart bu zamanda. Bu nedenle öğrencilerin evinde mutlaka internet bağlantısı vardır. Internet bağlanmak için ne yapmak gerekir? Herkesin bildiği gibi ya kablonet(uydunet) ya da Türk Telekom’dan, alt yapı hizmeti almak gerekir. Bunlarsız internete bağlanamazsınız. 3g gibi alternatifler var ama bunlar şuan için fiyatları makul değildir. Kablo net bilindiği üzere eski merkezi bölgelerde altyapısı var. Bu nedenle alt yapısı olmayan bölgelerden -ki bu bölgeler kabaca oranlarsak ulaşılabilirlik açısından %75 bulur – internet hizmeti alamazsınız. O zamam tek bir alternatif önünüzde kalır. Bu da Tüketici düşmanı olan Türk Telekom’dur.

Şuan ki Türk Telekom tarifeleri:

Bizi ilgilendiren kısım, yukardaki tabloda kırmızı boyanmış alandır. Bu alana dikkat eder isek  “Kaçarı yok 20TL ADLS için ödeyeceksiniz, sabit telefon kullansanızda kullanmasanızda.” anlamı çıkıyor.  Bir başka değişle evinize internet bağlatacaksınız ama sabit telefon kullanmayacaksınız – hatta evinizde sabit lefona benzeyen bir eşya yok  –  internet bağlatı tutarı dahil en düşük sınırsız internet tarifesiyle 65tl ödemek sorundasınız.

Ocak 2010 tarhinden önce abone olan yeni Telefon aboneleri,  en az 10TL’lik bir sabit ücretli bir tarife vardı.  Şimdi ise Türk telekom Ocak 2010 tarihinden itibaren Yeni Abone olanlar için en az 19,90 TL bir tarife var.  Türk Telekom yeni tarifeleri ile öyle bir paketler oluşturmuş ki eğer sabit hatlı bir telefon kullanmak zorunda kalırsanız en az 19,90TL‘lik bir tutarı ödemek zorunda kalıyorsunuz.

Telekom + TTnet(1024 sınırsız ADSL Paketi)

İnternet Servis Ücreti + Zorla tüketiciye satılan telefon hizmeti(Haraç, kazık ne derseniz..) = 68,90TL

Telekom +Koçnet(1024 sınırsız ADSL Paketi)

İnternet Servis Ücreti + Zorla tüketiciye satılan telefon hizmeti(Haraç, kazık ne derseniz..)= 64,90TL

Özetle Türkiye’de bir vatandaşın Internet’e bağlanması için cebinden 64,90TL çıkması gerekir. Dünya da diğer internet bağlanrı ücretlerini şuan için karşılaştırmamıza gerek yok. Çünkü öncelikli olan Telekom soygunudur. Türkiye’de sabit telefon hattı ve ADSL internet piyasında fiili  rekabet yoktur.  Teoride vardır ama pratikte yoktur.  Bu durumu daha iyi anlamak için şu bağlantıya mutlaka bakın:

http://www.fiilitekelesonverelim.org/

Bu siteden önemli bir alıntıyı paylaşmak istiyorum. Sadece bunu okursak Türk Telekom’un türk türketicilerinin canını nasıl okuduğunu kolaylıkla anlayabiliriz.

1 – Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Raporu
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu 2009 yılı başlarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2006, 2007, 2008 yıllarında BTK’nın faaliyet ve işlemlerini denetlemiş, tespit ve önerilerde bulunduğu bir rapor yayımlamıştır. Rapor’da yer alan aşağıdaki ifadeler BTK’nın sektörü rekabete açmak, yeni nesil işletmecilerin piyasaya girmesini kolaylaştırmak, tüketicinin çıkarını korumak konusunda yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır; “Özetle, yukarıda zikredilen uygulamalar ve tespitler; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun asli görevlerini yerine getirme hususunda kurulduğu günden bu yana başarılı sonuçlar ortaya koyamadığını açıkça göstermektedir. Özerklik uygulaması ile yaratılan çalışma ortamı yeterince değerlendirilememiş ve düzenlemesi ve denetlenmesi öngörülen sektör tam olarak kavranamamıştır.”

2 – ECTA 2009 Düzenleyici Kuruluşlar Karnesi
TELKODER’in ve Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamının üye olduğu bir sivil toplum örgütü olan ECTA (Avrupa Rekabetçi Telekomünikasyon Derneği) her yıl üye ülkelerde düzenleyici kurumların etkinliğini, Telekom piyasalarındaki rekabet seviyelerini, tüketicinin seçme ve kaliteli hizmet alma hakkını inceleyen ve puanlayan bir çalışma yayınlamaktadır. 2009 yılının verilerini esas alarak hazırlanan ECTA Düzenleyici Kuruluşlar Karnesi’nde Türkiye tüm kategorilerde son sıralarda yer almaktadır. Bu sonuç şunu göstermektedir; Türkiye’de yeterli ölçüde rekabet yok, tüketiciler düşük ve yeteri kadar kaliteli hizmetlerden yararlanamıyorlar, düzenleyici kurum var, mevzuat var ancak düzenlemeler yeteri kadar uygulanmıyor.

3 – ECTA 2008 Düzenleyici Kuruluşlar Karnesi
2008 yılında yayımlanan ECTA Düzenleyici Kuruluşlar Karnesi’ne göre Türkiye en düşük puana sahip olan ülke olarak en son sırada yer almıştır. Bu sonuç, bize BTK’nın piyasaları rekabete açmak, tüketicinin seçme hakkını korumak, yeni nesil işletmecilerin piyasaya girmesinin önündeki engelleri kaldırmak konusunda etkin olamadığını göstermektedir.

4 – Danıştay Kararları
Şehir içi telefon hizmetleri yasal olarak Mayıs 2009’da rekabete açılmıştır. Ancak, yeni nesil işletmeciler hem idari hem siyasi platformda önlerine koyulan engeller sebebi ile adil rekabet ortamında hizmet vermeye başlayamamıştır. Aşağıda yer alan Danıştay kararları esas görevi sektörü rekabete açarak, yeni nesil işletmecilerin adil rekabet ortamında hizmet vermesini sağlamak ve tüketicinin hakkını korumak olan BTK’nın bu görevi yerine getirmekteki isteksizliğini ve bu sebeple hayati önem arz eden konuları sürüncemede bıraktığını göstermek açısından önemlidir.

FixHatt Kararı
BTK Mayıs 2010 tarihinde yayımlamış olduğu kararında, abonelerin %96’ının bulunduğu StandartHat, HesaplıHatt tarifesindeki abonelere süresiz olarak yeni nesil işletmecilerin hizmet vermesini engellemiştir. TELKODER kararla ilgili Danıştay’a dava açmış, Danıştay Kararı hukuka aykırı bularak yürütmesini durdurmuş ve TELKODER’in konuyla ilgili haklılığı kabul görmüştür. Danıştay görüşlerinde, serbest rekabet ortamının sağlanabilmesi için yeni nesil işletmecileri sınırlandırıcı hiçbir koşulun getirilmemesi gerektiği, BTK’nın almış olduğu kararın kendisine verilen sektörü rekabete açmak görevini yetkisini kullanmaması anlamını taşıdığı belirtilmiştir.Numara Kararı
Şehir içi telefon hizmetlerinin Mayıs 2009’da rekabete açılmasının ardından BTK’nın almış olduğu karar ile örneğin Ankara’da ikamet eden Türk Telekom abonesinin yine Ankara’da ikamet eden bir başka Türk Telekom abonesini aramak istediğinde xxx xx xx gibi yedi haneli bir numara çevirmesi yeterli iken, aynı Türk Telekom abonesinin Ankara’da ikamet eden bir yeni nesil işletmeci abonesini aramak istemesi durumunda abone 0313 xxx xx xx şeklinde 10 haneli bir numara çevirmek zorunda kalmaktadır. TELKODER kararı Danıştay’a götürmüş ve Danıştay BTK’nın kararını hukuka aykırı bulmuş ve yürütmesini durdurmuştur. Danıştay gerekçeli kararında, alan kodlarına yönelik bu karar ile BTK’nın kendisine verilen görev yetkiyi işletmeciler arasında ayrım gözetilmemesi ilkesine uygun olarak kullanmadığı ifade edilmiştir.

5 – Hükümet Programları
Yıllık ve orta vadeli olarak yayımlanan Hükümet Programlarında tüm sektörlerle ilgili genel politikalarla birlikte, program kapsamındaki süre içerisinde sektörler ile ilgili tespitler ve yapılması hedeflenen işler yer almaktadır. Bugüne kadar yayımlanmış olan tespitlerde sektördeki vergi yükünün çok yüksek olduğu, yeni nesil işletmecilerin Pazar payının çok düşük olduğu, internet hizmetinin pahalı olduğu belirtilmişken, bu tespitlerin düzeltilmesine yönelik başarı sağlanmadığı ve bu sorunların halen devam ettiğini görüyoruz.
Programlarda Telekom ile ilgili hedefler incelendiğinde rekabet, tüketici hakları ile ilgili hedeflerin uygulanması ile ilgili süreçlere uyulmadığını veya zamanında yerine getirilmediğini görüyoruz.

6 – Yalın DSL
Bugün bir tüketicinin internet hizmeti alabilmesi için dahi sabit telefon hattı abonesi olması zorunlu kılınmakta, tüketiciler sabit telefonunu hiç kullanmasa dahi belirli bir sabit ücret ödemek zorunda bırakılmaktadır. Rekabet Kurumu’nun Şubat 2009’da almış olduğu karara göre Yalın DSL (tüketicinin sabit hat abonesi olmadan internet hizmeti alabilmesi) uygulamasına ilişkin düzenlemelerin 3 ay içerisinde tamamlanması gerekmekte iken sektörü rekabete açmak ve tüketici hakkını korumakla görevli kurum olan BTK Yalın DSL ile ilgili düzenlemeleri tamamlayamamıştır. DDK tarafından hazırlanan raporda da BTK’nın Yalın DSL hizmetini uygulamaya koymakta isteksiz olduğu ve konuyu sürüncemede bıraktığı ifade edilmektedir. Bu durum yeni nesil işletmeciyi korumakta başarısız olan BTK’nın aynı zamanda tüketici çıkarlarını korumakta da yetersiz olduğunu göstermektedir.

7 -Tüketicinin Tek Fatura ile Hizmet Alma Hakkı
Mevcut durumda yeni nesil işletmecilerden hizmet almak isteyen bir aboneye Türk Telekom’dan sabit ücreti içeren, yeni nesil işletmeciden de görüşme ücretini içeren iki ayrı fatura gönderilmesi gerekmektedir. Bu durum tüketicilerin işini zorlaştırmaktadır. BTK’nın Türk Telekom’a “Toptan Hat Kiralama” uygulamasını zorunlu hale getirmesi ile tüketicinin tek bir fatura ile yeni nesil işletmecilerden hizmet alabilmesi mümkün olabilecektir. Ancak BTK düzenlemeyi uygulamaya koymayı geciktirmektedir. Bu uygulamanın bir an önce hayata geçirilmesi hem tüketici hem yeni esil işletmecilerin çıkarına olacaktır.

Son olarak şunu söylemek isterim Türk Telekom bu vurgundan kolay kolay vazgeçmeyecek. Nedeni ise çok basit:

Sabit Hat Telefon Abonesi Sayısı: 16.6 Milyon. Bundan eminim ki bu abonelerin en az yarısı yani 8,3 milyonu internete bağlanmak için zorla aboneliğini devam ettirmektedir ya da abone olmuştur. Telofon hattı yok ise Internet’te yok!

Basit bir hesapla: 8,3 Milyon x 19,90TL = 165 Milyon TL bir kazanç var ortada. Vergiler düşmedin derseniz onuda siz hesaplayın!!!

Türk Telekom aylık 165 Milyon TL’den kendi rızasıyla vazgeçer mi?  Vazgeçmez. Bu neden ile soygunun farkına varın !!!

Videolar:

Anadolu Ajansı Fiili Tekele Son Vereilim Kampanya Görüntüsü from TELKODER on Vimeo.

TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, Habertürk’e konuk oldu from TELKODER on Vimeo.


Kaynaklar:

http://www.dunyagazetesi.com.tr/sabit-hat-aboneligi-dusuyor-mobil-internet-hizla-artiyor-engin-gedik_69_79360_yazar.html

http://www.fiilitekelesonverelim.org/

http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/BireyselUrun/Evde/Ses-Hizmetleri/Telefon/Ev-Telefonu/tarife

Reklamlar

Read Full Post »

%d blogcu bunu beğendi: